Έργα
H Πρότυπος Τεχνική έχει υλοποιήσει εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα.
Κάποια αντιπροσωπευτικά από αυτά μπορείτε να δείτε εδώ.