Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Ισχυρών & Ασθενών Ρευμάτων

 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων είναι ένα από το πιο σημαντικά κομμάτια μιας κατασκευής. 

Είναι η εγκατάσταση που τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τις συσκευές, επιτρέπει τις συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους και τον χρήστη να έχει τον έλεγχο λειτουργίας τους μεμονωμένα η κεντρικά μέσω διακοπτών και πινάκων ελέγχου, ενσύρματα η ασύρματα.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κάθε είδους κτίρια, όπως κατοικίες, κτίρια γραφείων, καταστήματα, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.α.

Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς κτιρίων αναλαμβάνοντας την μελέτη και τη κατασκευή.

Η εμπειρία 28 χρόνων από τις εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει στον τομέα των ηλεκτρολογικών έργων εγγυάται μια άρτια τεχνική εγκατάσταση, αποδοτική, και οικονομική.

Εγκαταστάσεις Ισχυρών ρευμάτων

 • Φωτισμού και ρευματοδοτών σε κτίρια-κατοικίες
 • Ηλεκτροφωτισμού εξωτερικών χώρων
 • Κίνησης σε κτίρια, βιομηχανίες
 • Ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής τύπου πεδίου χαμηλής και μέσης τάσης
 • Υποσταθμών Mέσης Τάσης
 • Control
 • Τοποθέτηση εσχαρών καλωδίων
 • Θεμελιακής γείωσης
 • Αντικεραυνικής προστασίας
 • Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις Ασθενών ρευμάτων

 • Δομημένης καλωδίωσης φωνής (τηλέφωνα)
 • Δομημένης καλωδίωσης δεδομένων (δίκτυα Η/Υ)
 • Καλωδίωση ήχου (μεγάφωνα, ηχεία)
 • Θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων και κουδουνιών
 • Επίγειων και δορυφορικών κεραιών
 • Πυρανίχνευσης
 • Ασφαλείας – συναγερμού
 • Καμερών CCTV (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με κάμερες)
 • Ελέγχου πρόσβασης (access control)
 • Ρολογιών (Clocks)

Σε ένα έξυπνο κτίριο τα παραπάνω δίκτυα ενοποιούνται, επικοινωνούν μεταξύ τους και ο χρήστης τα χειρίζεται με ευκολία σαν ένα ενιαίο δίκτυο ακόμη και όταν βρίσκεται εκτός του χώρου.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο για περισσότερα >

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Πώληση ενέργειας προς το ηλεκτρικό δίκτυο (Φωτοβολταϊκό Πάρκο)

Όταν μια εγκατάσταση έχει ως αποκλειστικό στόχο την έγχυση ενέργειας προς το δίκτυο, τότε αυτή ονομάζεται φωτοβολταϊκό πάρκο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις στόχος είναι η μέγιστη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση της σε κάποιον προμηθευτή (καταναλωτή).

Τέτοιου είδους μονάδες ονομάζονται και Φ/Β σταθμοί, Φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ. Συνήθως τα φωτοβολταϊκά πάρκα εγκαθιστούνται σε αγροτεμάχια, χωράφια, οικόπεδα κλπ.

Η εγκατεστημένη ισχύς πλέον συνήθως είναι 500kW ή 100kW και η έκταση που καλύπτουν για τα μεν 500αρια είναι από 7,5 στρέμματα και πάνω, ενώ για τις εγκαταστάσεις των 100kW αρκούν ακόμα και 3 στρέμματα.

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα συνήθως εγκαθιστώνται από ιδιώτες, αγρότες και άλλα νομικά πρόσωπα.

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση Φωτοβολταϊκών τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο.
Η ενέργεια που παράγουν χρησιμοποιείται άμεσα ή αποθηκεύεται σε μπαταρίες ή άλλες συσκευές αποθήκευσης ενέργειας με τη χρήση ρυθμιστών φόρτισης.

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να καλύψει οποιεσδήποτε ανάγκες. Ο περιορισμός συνήθως είναι το διαθέσιμο κεφάλαιο και όχι η διαθέσιμη τεχνολογία. Όταν υπάρχει και άλλη πηγή ενέργειας στο σύστημα (π.χ. ανεμογεννήτρια, ηλεκτρογεννήτρια, υδροηλεκτρική γεννήτρια) αυτό λέγεται υβριδικό.

Το ρεύμα που αποθηκεύεται στις μπαταρίες είναι συνεχές ρεύμα (DC), με ονομαστική τάση 12, 24 ή 48V.

Τα περισσότερα αυτόνομα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούν μετατροπείς (inverters), συσκευές οι οποίες μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα της μπαταρίας σε εναλλασσόμενο (220V AC), το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει κάθε κοινή οικιακή συσκευή.