Πρότυπος Τεχνική

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η  εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – Γ. & Δ. ΖΕΡΒΑΣ – Π. ΑΛΑΤΖΑΣ» ιδρύθηκε το 1992, από τους Ζέρβα Γεώργιο και Ζέρβα Δημήτριο, Μηχανολόγους  Μηχανικούς της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Αλατζά Παναγιώτη, Μηχανολόγο Μηχανικό της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η μελέτη, η κατασκευή και η εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία, εταιρικά κτίρια, χώρους εστίασης, εμπορικά καταστήματα, σε μεγάλα ιδιωτικά η δημόσια κτίρια όπως νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία, πολυχώρους και βιοτεχνικές η βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Συστήματα θέρμανσης – κλιματισμού – αερισμού
  • Με κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και fan-coil units.
  • Συστήματα VRV 
  • Συστήματα VAV
  • Συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης – δροσισμού
Ύδρευση – αποχέτευση – όμβρια
Πυρόσβεση – πυρανίχνευση
  • Συστήματα πυρόσβεσης με πυροσβεστικά συγκροτήματα και εξαρτήματα πιστοποιημένα κατά ULFM.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών, ασθενών ρευμάτων.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με συστήματα Q….bus («έξυπνο σπίτι»)
Ψύξη Θέρμανση Εξαερισμός
Εγκαταστάσεις Q bus (έξυπνο σπίτι)
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Πυρανίχνευση Πυρόσβεση
Ύδρευση αποχέτευση όμβρια